నవంబర్ 20, 2021

పుస్తక ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 4:11 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం రంజని మిత్రులు సౌజన్యంతో

చరిత్ర సంబంధ 55 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో. ఈ క్రింది లింక్స్ పై క్లిక్ చేసి Read/Download చేసుకోగలరు

హిందూ దేశ చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-1

ఆంధ్రుల చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-2

హిందుత్వం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-3

తరతరాల భారత చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-4

ఆధునిక ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-5

సారస్వత వ్యాసములు-5 http://www.freegurukul.org/g/Charitra-6

తెలుగువారి జానపద కళారూపాలు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-7

ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-8

ప్రపంచ చరిత్ర-5 http://www.freegurukul.org/g/Charitra-9

తెలుగువారి ఇంటిపేర్లు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-10

ఆంధ్ర బాషా వికాసం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-11

ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-12

ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము-1,2 http://www.freegurukul.org/g/Charitra-13

ఆంధ్రుల పుట్టు పూర్వోత్తరములు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-14

భారత సంగ్రామము – పరిణామము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-15

ప్రాచీన దక్షిణ భారత చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-16

ఆంధ్ర వాంగ్మయ చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-17

అధికార భాష – తెలుగు చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-18

జానపద గేయ వాంగ్మయ పరిచయము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-19

జానపద సాహిత్యం వీరగాధలు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-20

సారస్వత వ్యాసములు-4 http://www.freegurukul.org/g/Charitra-21

నవభావన http://www.freegurukul.org/g/Charitra-22

విజయ నగర చరిత్రము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-23

భారతీయ సాహిత్య సంకలనము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-24

ద్విపద వాంగ్మయం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-25

పాంచ జన్యం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-26

భారతీయ తత్వ శాస్త్రము-1 నుంచి 5 http://www.freegurukul.org/g/Charitra-27

భారతీయ విజ్ఞానము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-28

తూలనాత్మక సాహిత్యం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-29

ఆత్మానందలహరి http://www.freegurukul.org/g/Charitra-30

భారతేతిహాస సినిమాలపై జానపద సాహిత్య ప్రభావం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-31

ఉద్యమ దర్శనము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-32

అధికార భాష తీరుతెన్నులు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-33

ఆంధ్ర సాహిత్య దర్పణము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-34

ధర్మ రక్షణ http://www.freegurukul.org/g/Charitra-35

సింహావలోకనం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-36

ఆకాశ భారతి http://www.freegurukul.org/g/Charitra-37

తెలుగు వ్యాస పరిణామం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-38

ట్రైబల్ లైఫ్ http://www.freegurukul.org/g/Charitra-39

పూర్వ భారత కార్మికులు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-40

ప్రాచీన ప్రపంచ చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-41

సారస్వత వ్యాసములు-3 http://www.freegurukul.org/g/Charitra-42

మన చరిత్ర http://www.freegurukul.org/g/Charitra-43

వ్యాసావళి http://www.freegurukul.org/g/Charitra-44

ప్రాచీన వీర శైవము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-45

వ్యాస భారతి http://www.freegurukul.org/g/Charitra-46

విశ్వమంతటా విస్తరించిన ప్రాచీన భారతీయ సంస్కృతి http://www.freegurukul.org/g/Charitra-47

మన దృక్కోణం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-48

ఉషః కిరణాలు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-49

ఉభయ భారతి http://www.freegurukul.org/g/Charitra-50

భారత ధ్వని దర్శనము http://www.freegurukul.org/g/Charitra-51

దర్శిని http://www.freegurukul.org/g/Charitra-52

తెలుగులో అలబ్ద వాగ్మయం http://www.freegurukul.org/g/Charitra-53

భారతదేశీయ సంఘ సంస్కర్తలు http://www.freegurukul.org/g/Charitra-54

ఒకే జాతిగా రూపొందడం ఎలా http://www.freegurukul.org/g/Charitra-55

ఇటువంటి ప్రేరణ, స్ఫూర్తినిచ్చే సందేశాలను ప్రతి రోజు పొందుటకు:
Telegram Channel లో join అగుటకు https://t.me/freegurukul
Whatsapp Group లో join అగుటకు http://www.freegurukul.org/join

Leave a Reply

%d bloggers like this: