నవంబర్ 21, 2021

‘సంచిక’లో వసుంధర ‘కరనాగభూతం’ కథలు

Posted in బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం at 6:57 సా. by వసుంధర

సంచిక వెబ్ పత్రిక కోసం బేతాళ కథలు తరహాలో వస్తున్న వసుంధర శీర్షిక కరనాగభూతం కథలకు

ఇవీ లంకెలు.

ప్రారంభకథ

కరనాగభూతం 1ః పిచ్చయ్య ఉపవాసం

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: