మే 21, 2021

చందమామలో వసుంధర కథలు- ఆంగ్లంలో

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, వసుంధర రచనలు, సాహితీ సమాచారం at 12:01 సా. by వసుంధర

తెలుగునాట తనదైన ప్రత్యేక శైలితో పెద్దల్నీ-పిల్లల్ల్నీ, పండితుల్నీ-పామరుల్నీ అలరించిన పిల్లల రంగుల బొమ్మల మాసపత్రిక చందమామ. అందులో మా (వసుంధర) కథలు ఇదువందలకు పైగా ప్రచురితం కావడం మా అదృష్టం.

చందమామ కథల్ని చందమామ అంత గొప్పగానూ – తెలుగువారికి అందించాలన్న గొప్ప సంకల్పంతో ముందుకొచ్చిన ప్రచురణ సంస్థ జెపి పబ్లిషర్సు. అందుకు వారు మా కథల్ని ఎంపిక చేసుకోవడం మళ్లీ మా అదృష్టం.

51 కథలు. 144 పేజీలు. పీజీకి కనీసం ఒక రంగుల బొమ్మ. చందమామలో అనుభవం, చందమామతో అనుబంధం ఉన్న – శక్తి దాస్ బొమ్మలు. ఇవి ఈ సంపుటిలో కొన్ని ప్రత్యేకతలు.

ఇప్పుడీ కథలు ఆంగ్లంలోకి అనువదించబడ్డాయని తెలియబర్చడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. వివరాలకు లంకె కింఅ ఇస్తున్నాం.

లంకె

ఏప్రిల్ 10, 2021

చందమామ కథలు-2 వసుంధర

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, వసుంధర రచనలు, సాహితీ సమాచారం at 7:23 సా. by వసుంధర

తెలుగునాట తనదైన ప్రత్యేక శైలితో పెద్దల్నీ-పిల్లల్ల్నీ, పండితుల్నీ-పామరుల్నీ అలరించిన పిల్లల రంగుల బొమ్మల మాసపత్రిక చందమామ. అందులో మా (వసుంధర) కథలు ఇదువందలకు పైగా ప్రచురితం కావడం మా అదృష్టం.

చందమామ కథల్ని చందమామ అంత గొప్పగానూ – తెలుగువారికి అందించాలన్న గొప్ప సంకల్పంతో ముందుకొచ్చిన ప్రచురణ సంస్థ జెపి పబ్లిషర్సు. అందుకు వారు మా కథల్ని ఎంపిక చేసుకోవడం మళ్లీ మా అదృష్టం.

వారు ప్రచురించిన తొలి సంపుటి చందమామ కథలు- 1 (వసుంధర) వివరాలు గతంలో ఇచ్చాం.

ఇప్పుడు చందమామ కథలు-2 మార్కెట్లోకి వచ్చింది. 46 కథలు. 144 పేజీలు. ప్రతి పీజీలోనూ చందమామ తరహాలో మళ్లీ కొత్తగా రంగు రంగుల బొమ్మలు. అవి చందమామలో అనుభవం, చందమామతో అనుబంధం ఉన్న – శక్తి దాస్ కుంచె దిద్దినవి కావడం. ఇవి ఈ సంపుటిలో కొన్ని ప్రత్యేకతలు.

ఈ విశేషాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి మించిన ఆనందమేముంది?

డిసెంబర్ 5, 2020

చందమామ కథలు-1 వసుంధర

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, వసుంధర రచనలు, సాహితీ సమాచారం at 4:47 సా. by వసుంధర

తెలుగునాట తనదైన ప్రత్యేక శైలితో పెద్దల్నీ-పిల్లల్ల్నీ, పండితుల్నీ-పామరుల్నీ అలరించిన పిల్లల రంగుల బొమ్మల మాసపత్రిక చందమామ. అందులో మా (వసుంధర) కథలు ఇదువందలకు పైగా ప్రచురితం కావడం మా అదృష్టం.

చందమామ కథల్ని చందమామ అంత గొప్పగానూ – తెలుగువారికి అందించాలన్న గొప్ప సంకల్పంతో ముందుకొచ్చిన ప్రచురణ సంస్థ జెపి పబ్లిషర్సు. అందుకు వారు మా కథల్ని ఎంపిక చేసుకోవడం మళ్లీ మా అదృష్టం.

51 కథలు. 144 పేజీలు. పీజీకి కనీసం ఒక రంగుల బొమ్మ. చందమామలో అనుభవం, చందమామతో అనుబంధం ఉన్న – శక్తి దాస్ బొమ్మలు. ఇవి ఈ సంపుటిలో కొన్ని ప్రత్యేకతలు.

ఈ విశేషాన్ని మీతో పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.

https://www.amazon.in/gp/product/819205568X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=jrl1-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=819205568X&linkId=5a72a5dc055fd630de48b6bbf6fed2b8
https://www.amazon.in/gp/product/819205568X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=jrl1-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=819205568X&linkId=5a72a5dc055fd630de48b6bbf6fed2b8

సెప్టెంబర్ 8, 2020

వసుంధర కొత్త నవల యమహాపురి

Posted in పుస్తకాలు, వసుంధర రచనలు, సాహితీ సమాచారం at 7:54 సా. by వసుంధర

ఈ నవల ఒక వారంలో ప్రిజమ్ పబ్లికేషన్సు ద్వారా ప్రచురితమై మార్కెట్లో లభించనున్నది.

ఏప్రిల్ 7, 2020

అప్పుడలా ఇప్పుడిలా

Posted in ఆరోగ్యం, వసుంధర రచనలు, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 6:04 సా. by వసుంధర

రానున్న ఉపద్రవాల గురించి – ప్రకృతి ఎప్పటికప్పుడు మనని హెచ్చరిస్తూనే ఉంటుంది. మనం అప్పటికప్పుడు తాటాబూటం ఏర్పాట్లు చేసి మళ్లీ మామూలైపోతాం.

బొమ్మరిల్లు పిల్లల మాసపత్రికను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మేము సుమారు పదేళ్లు ‘ఈ శతాబ్దపు చివరి దశాబ్దం’ అనే శీర్షికలో సమకాలీన అంశాలను బాలల అవగాహనకు అందేలా నెలనెలా చర్చించాం. అందులో ఫిబ్రవరి 1995 సంచికలో అందించిన ‘బాగు-ప్లేగు’ అనే వ్యాసంలో నేటి దుస్థితికి బీజాలు సూచించబడినట్లు గమనించేక మనది మరీ ఇంత స్వయంకృతమా అని మాకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఆ వ్యాసాన్నిక్కడ అందిస్తున్నాం.

తరువాతి పేజీ