మార్చి 22, 2021

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in పుస్తకాలు, మన కథకులు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 12:21 సా. by వసుంధర

నిఖిలేశ్వర్

యాత్రాచరిత్రలు

సాహితీ విశేషాలు

విపరీత వ్యక్తులుః నవలా పరిచయం

కన్యాశుల్కం రీవిజిటెడ్ – 2

అవార్డులు, పోటీలు, పురస్కారాలకు ఆహ్వానాలు

మార్చి 15, 2021

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in కథల పోటీలు, పుస్తకాలు, మన కథకులు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 2:27 సా. by వసుంధర

అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి

కవి యాకూబ్

ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం; రచనలకు ఆహ్వానం

కవితలకు ఆహ్వానం; కవిత్వధోరణులపై సదస్సు; తంగేడు కథల పోటీ

కన్యాశుల్కం రీవిజిటెడ్- 1

గజల్ సమీక్షణమ్ 23

పుస్తక ప్రపంచం

అభినందనః సుధామ

Posted in మన కథకులు, సాహితీ సమాచారం at 2:02 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం రంజని మిత్రులు సౌజన్యంతో

పలకరింపుః కన్నెగంటి అనసూయ

Posted in మన కథకులు, సాహితీ సమాచారం at 1:59 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహితీపల్లవం సౌజన్యంతో

మార్చి 8, 2021

సాహితీ ‘లంకె’బిందువులు

Posted in ఇతర పోటీలు, కథల పోటీలు, పుస్తకాలు, మన కథకులు, రచనాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 11:26 ఉద. by వసుంధర

ధిక్కార గొంతుకలు దళిత కథా రచయిత్రులు

సాహిత్యానికి ఇష్టాగోష్టి చేయగల దోహదం

సాహితీవిశేషాలు

బతుకు చిత్రం’ కైతికాలు

మరపురాని మహా రచయిత్రి

కథల పోటీలు, పద్యపఠన పోటీలు

గత పేజీ · తరువాతి పేజీ