అక్టోబర్ 17, 2021

అనుబంధాల పూదోటః సూక్ష్మకావ్య ఆవిష్కరణ

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 6:13 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం రంజని మిత్రులు సౌజన్యంతో

సరసిజాలు

Posted in చిత్రజాలం at 6:11 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహితీపల్లవం సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 16, 2021

పుస్తక పరిచయంః స్నేహధర్మం

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం at 4:22 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

పుస్తకావిష్కరణః బాలల మంచి కథలు

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం at 4:20 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

పిల్లల కథల పోటీ ఫలితాలుః తురగా ఫౌండేషన్

Posted in కథల పోటీలు, బాల బండారం at 4:14 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

తరువాతి పేజీ