అక్టోబర్ 26, 2021

ఆహ్వానంః కవిసంధ్య

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 6:53 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 25, 2021

సంస్మరణః భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 5:37 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 21, 2021

విమలా శాంతి సాహిత్య యువ పురస్కారాలు

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం at 6:34 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 17, 2021

అనుబంధాల పూదోటః సూక్ష్మకావ్య ఆవిష్కరణ

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 6:13 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం రంజని మిత్రులు సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 15, 2021

ఆహ్వానంః పుస్తకావిష్కరణ

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం at 4:32 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహిత్య సమాచారకలశం సౌజన్యంతో

తరువాతి పేజీ