ఫిబ్రవరి 20, 2021

కోవిడ్‍పై వ్యంగ్యచిత్రమాలికా ప్రదర్శన

Posted in చిత్రజాలం, సాహితీ సమాచారం at 11:10 ఉద. by వసుంధర

ఫిబ్రవరి 16, 2021

విశాఖ ఉక్కుపై కార్టూన్ పోటీలు

Posted in ఇతర పోటీలు, చిత్రజాలం, సాహితీ సమాచారం at 10:28 ఉద. by వసుంధర

ఫిబ్రవరి 15, 2021

ఎందరో కార్టూనిస్టులు అందరికీ వందనాలు

Posted in చిత్రజాలం, మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం at 11:21 ఉద. by వసుంధర

హాస్యానందం వాట్‍సాప్ బృందం సౌజన్యంతో

ఫిబ్రవరి 14, 2021

సరసి కార్టూన్

Posted in చిత్రజాలం at 10:47 ఉద. by వసుంధర

హాస్యానందం వాట్‍సాప్ బృందం దౌజన్యంతో

విశాఖలో కార్టూనిస్టుల పండగ

Posted in చిత్రజాలం, సాహితీ సమాచారం at 10:42 ఉద. by వసుంధర

విశాఖపట్నంలో కార్టూనిస్టుల పండగ..మిస్సవకండి..
**
ఈరోజే 14-2-2021 ఆదివారంనాడు విశాఖపట్నంలో చక్కని కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతోంది.
తేది.. 14-2-2021ఆదివారం
సమయం.. ఉదయం 10గంటలనుండి
వేదిక.. విశాఖపౌరగ్రంధాలయం, ద్వారకానగర్ విశాఖపట్నం
హాస్యాన్ని సృష్టించేవారు, హాస్యాన్ని ఆదరించేవారు,
హాస్యాన్ని ఆస్వాదించేవారు
అయిన ప్రముఖులు హాజరవుతున్నారు.

శ్రీకనపర్తిచిట్టిబాబు(SBI)వారి కార్టూన్లపోటీ విజేతలకు బహుమతిప్రదానం ,
హాస్యానందం పాఠకులఅభిమాన హాస్యపత్రిక 200 వసంచిక ఆవిష్కరణ మరియు
శ్రీ భువన్ గారి కార్టూన్ సంకలనం విడుదల
చేయబడుతుంది.

తప్పక హాజరవండి..
మిస్సవకండి..ఇది మనందరి కార్యక్రమం..జయప్రదం చేయండి. నార్త్ కోస్టలాంధ్ర కార్టూనిస్ట్స్ ఫోరం NCCF సభ్యులందరూ తప్పక హాజరయి జయప్రదం చేయవలసినదిగా విజ్ఞప్తి.

లాల్ వైజాగు 14-2-2021

తరువాతి పేజీ