మే 7, 2021

కరోనాకు మానసిక యోగా

Posted in ఆరోగ్యం, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 11:00 ఉద. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

ఏప్రిల్ 25, 2021

కరోనా ఎక్కడ ఎలా

Posted in ఆరోగ్యం, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:38 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

ప్రపంచ పటంలో ఏ దేశం మీద వేలు పెడితే …ఆదేశంలోని కరోనా కేసులు ఎన్ని నమోదయ్యాయి
చూపిస్తుంది.

covidvisualizer.com

               

ఏప్రిల్ 24, 2021

విన్నపం

Posted in ఆరోగ్యం, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 10:55 ఉద. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం చందమామలు సౌజన్యంతో

ఏప్రిల్ 23, 2021

కరోనా నియంత్రణ

Posted in ఆరోగ్యం at 11:01 ఉద. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

ఏప్రిల్ 21, 2021

ఉచిత భోజనంః విబిజి ఫౌండేషన్

Posted in ఆరోగ్యం at 11:59 ఉద. by వసుంధర

తరువాతి పేజీ