సెప్టెంబర్ 17, 2021

నివాళిః అత్తలూరి

Posted in కవితాజాలం, మన కథకులు, విద్యావేత్తలు, సాహితీ సమాచారం at 7:17 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

సెప్టెంబర్ 15, 2021

భువినుండి దివికి

Posted in కవితాజాలం, విద్యావేత్తలు, సాహితీ సమాచారం at 6:56 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

జూన్ 29, 2021

సంస్మరణః శ్రీనివాస పిళ్లై

Posted in విద్యావేత్తలు at 3:36 సా. by వసుంధర

లంకె

జూన్ 11, 2021

పంతులుగారి వర్ధంతి

Posted in మన కథకులు, రచనాజాలం, విద్యావేత్తలు, సాహితీ సమాచారం at 8:20 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహితీపల్లవం సౌజన్యంతో

జూన్ 10, 2021

సంస్మరణః పైడిమర్రి

Posted in విద్యారంగం, విద్యావేత్తలు, సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:38 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

తరువాతి పేజీ