ఆగస్ట్ 27, 2014

మేడ్ ఇన్ చైనా

Posted in వ్యాపారం at 9:22 సా. by వసుంధర

comment adivaram 24

                ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం ఆగస్ట్ 24

ఆగస్ట్ 10, 2014

ఎజికె చిటుకులు

Posted in వ్యాపారం at 9:08 సా. by వసుంధర

agk

                                              ఆంధ్రజ్యోతి

ఆగస్ట్ 3, 2014

ఇది వ్యాపారమోయ్

Posted in వ్యాపారం at 3:59 సా. by వసుంధర

coca cola

                                           ఆంధ్రజ్యోతి

ఆగస్ట్ 2, 2014

రక్త చందన తర్పణం

Posted in వ్యాపారం at 10:05 సా. by వసుంధర

errachandanam

జూలై 24, 2014

వంటింటి కాంటీన్

Posted in వ్యాపారం at 9:02 సా. by వసుంధర

puri chapati machine

గత పేజీ · తరువాతి పేజీ