జూలై 17, 2021

కవితల పోటీ ఫలితాలు

Posted in కవితల పోటీలు at 8:33 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

జూలై 15, 2021

కథలు, కవితలు, చిత్రాల పోటీలుః తెలుగు కళా సమితి

Posted in ఇతర పోటీలు, కథల పోటీలు, కవితల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 12:44 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

జూలై 12, 2021

సాహితీ విశేషాలు

Posted in కథల పోటీలు, కవితల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 12:45 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

కవిత, కథల పోటీ ఫలితాలుః అక్షరాల తోవ

Posted in కథల పోటీలు, కవితల పోటీలు at 12:40 సా. by వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

కవితల పోటీ

Posted in కవితల పోటీలు at 12:36 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో

తరువాతి పేజీ