మే 4, 2021

నాటక రచన పోటీలుః తెలుగు కళాసమితి, విశాఖపట్నం

Posted in నాటిక, నాటకం పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 12:05 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

నవంబర్ 3, 2020

నాటకాల పోటీ 2020 – ఫలితాలు

Posted in నాటిక, నాటకం పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 12:40 సా. by వసుంధర

సెప్టెంబర్ 8, 2020

కథా నాటిక ర చనల పోటీ ఫలితాలు

Posted in నాటిక, నాటకం పోటీలు, సాహితీ సమాచారం at 8:03 సా. by వసుంధర